Uitgangspunten in het kort:

POSITIVITEIT: Kinderen worden vrolijk wanneer je gewenst gedrag positief waardeert. En als kinderen dit nadoen, worden hun groepsgenootjes daar ook vrolijk van. Door het uitdelen van complimentjes ontstaat een prettige, positieve sfeer.

BUITEN-ZIJN: Buiten is het groenBuiten hoor je vogels, adem je frisse lucht in en voel je ruimte. Bovendien zijn de leidsters verder uit de buurt, waardoor je als kind leert zelf oplossingen te bedenken, jezelf te redden, je probleem onder woorden te brengen. Buiten-zijn stimuleert onze taalontwikkeling, motoriek, zintuigen en zelfstandigheid. Bovendien verhoogt het onze weerstand.

VOEDING: Wat je eet ben je zelf. Gezond eten zorgt voor een gezond lichaamsgewicht, geeft energie en verkleint de kans op ziekten.

Pedagogisch beleid: positief opvoeden

Het pedagogisch beleid is een belangrijk onderdeel van de kinderopvang. In dit beleid staat de kwaliteit van de kinderopvang centraal. Het beleid is puur gericht op het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Het werk in de kinderopvang moet zo effiënt, doelmatig en kindgericht mogelijk worden uitgevoerd. Kinderen opvoeden is boeiend en dankbaar werk. Er niet één manier om kinderen op te voeden. Het is uiteindelijk aan de ouder om te beslissen welke normen en waarden belangrijk zijn voor hun kind, welke vaardigheden een kind moet leren en welk gedrag je wilt stimuleren. Kinderen zijn leergierig en willen graag veel zelf doen. Als opvoeder is het belangrijk die leergierigheid en onafhankelijkheidsdrang te stimuleren door kinderen de ruimte te geven en hen te ondersteunen door middel van positief verwoorden.

Onze manier van opvoeden wordt dan ook wel positief opvoeden genoemd. Dat betekent dat we op een opbouwende manier omgaan met het gedrag en de emoties van kinderen. De nadruk ligt hierbij op het bevorderen van een goede communicatie en het geven van positieve aandacht aan de dingen die kinderen goed doen. Een positieve opvoedingsaanpak stelt kinderen in staat de vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun latere leven nodig hebben. Het resultaat is dat ze lekker in hun vel zitten, goed kunnen functioneren en minder kans lopen om gedragsproblemen te ontwikkelen.

Inspectierapport registratienummer 203427968 GGD Hart voor Brabant Kinderdagverblijf Plepje . Klik hier om het rapport in te zien.

Het hele beleidsplan ontvangt u bij aanmelding.