De oudercommissie van Kinderdagverblijf het Plepje en BSO ‘t 4e Honk bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die gevraagd en ongevraagd advies geven.

We komen een aantal keer per jaar bijeen om het beleid en lopende zaken te bespreken, organiseren eens in de drie jaar een oudertevredenheidsonderzoek en zetten de leidsters in het zonnetje op de dag van de pedagogisch medewerker.

Heeft u vragen, ideeën, klachten, of wilt u graag meedenken, dan kunt u bij ons terecht (Oudercommissieplepje@hotmail.nl)!

Dionne Kamp (voorzitter)

Joelle Smeets

Lotte van Deijzen

Cindy de Groot

Marin Milatz