De buitenschoolse opvang wordt gerealiseerd op locatie sportpark RKDVC. De groep bestaat uit een basisgroep van 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

De BSO-locatie bij RKDVC is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Bij deze groep kinderen is de behoefte aan uitdaging, afwisseling en beweging na schooltijd het grootst. Wij vinden het belangrijk dat een kind er zelf plezier in heeft om naar deze speciale locatie te gaan.